Označená položka
Došlo k chybě Zkuste to znovu později
K přehledu

OMEGA PoBit těsnící hmota

OMEGA PoBit těsnící hmota
Hotová těsnící hmota z bitumenových elastomerů na bázi vody utěsnění bez spár v prostoru izolací a v prostoru oken a dveří, jako druhá vodotěsná vrstva pod okenní parapety, u prostupů a venkovních soklů, a také k utěsnění stavby podle rakouské normy B 3691 a B 3692. Výrobek se nanáší štětcem nebo špachtlí. Spotřeba: 1,5 kg/m² na mm tloušťky nánosu. Teplota zpracování: od +5 °C

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky Obsah - kg Seznam oblíbených
3OMDMS 10 kg

Oblast použití

 • Prostor soklu u dřevostaveb
 • Stavební hydroizolace
 • 2. Odvodňovací úroveň pod okenním parapetem
 • Kombinace materiálů
 • Masivní dřevěné prvky
 • Prostor obvodových stěn
 • Prostupy
 • ETAG 005
 • EN 15814

Výhody

 • Trvale elastická
 • Jednosložková
 • Bez rozpouštědel
 • Nepropouští vodu
 • Hydroizolace bez spojů a spár
 • Přilne k téměř jakémukoli podkladu
 • Možnost přelepování a přetírání
 • Odolná vůči teplotám
 • Odolná vůči UV
 • Odolná vůči ožehnutí

Výrobní parametry

Hotová těsnící hmota z bitumenových elastomerů na bázi vody utěsnění bez spár v prostoru izolací a v prostoru oken a dveří, jako druhá vodotěsná vrstva pod okenní parapety, u prostupů a venkovních soklů, a také k utěsnění stavby podle rakouské normy B 3691 a B 3692. Výrobek se nanáší štětcem nebo špachtlí. Těsnící hmota OMEGA PoBit přilne k různým povrchům jako dřevo, beton, plynobeton, kov, omítka, polyester, sádra, předem upravené bitumenové pásy a pěnové desky (EPS, XPS, PUR).
Složení
Jednosložková hydroizolační hmota na bázi vody, bitumen modifikovaný elastomery
Doba odvětrání
6 Hodin (suché na dotyk); úplně suché po 4 dnech
Spotřeba
1,5 kg/m² x mm tloušťky nánosu Průměrná spotřeba při 2 vrstvách bez vyztužení cca 2,2 kg/m², s vyztužením cca 3,3 kg/m²
Tloušť ka vrstvy
Minimální tloušťka 1,5 mm bez armovací pásky PoBit Maximální tloušťka 3 mm s armovací páskou PoBit
Barva
Černá
Hodnota sd
cca 50 m při tloušťce vrstvy 2 mm
UV-stabilita
trvalá
Teplota zpracovávaní
5 °C
Teplota zpracovávaní
35 °C
Hustota
1.5 kg/l
Hustota
(±0,05)
Složení
pastózní
Skladovatelnost
neotevřené 12 Měsíců, suché prostředí chráněné před mrazem

Směrnice pro zpracování

Příprava podkladu:

Podklad nesmí být promrzlý, musí být suchý, absolutně čistý, bez prachu, olejů, tuků, odlupujících se, polámaných nebo špatně přilnavých míst, zbytků vápna, omítky nebo barvy. Musí být prověřen vhodný spád a zbytková vlhkost podkladu.
Příprava podkladu:

Těsnění těsnicí pastou OMEGA PoBit:

Pomocí špachtle, štětce nebo válečku naneste cca 1 mm silnou vrstvu těsnicí pasty OMEGA PoBit a pevně přitlačte, abyste dosáhli co největší přilnavosti k podkladu. Výztuž se nanáší na ještě vlhký první nátěr. Přesahy výztuh musí být asi 10 cm. Druhý nátěr lze nanést čerstvý do čerstvého, pokud byla první vrstva vyztužena, v opačném případě následující den.
V závislosti na místě použití je nutné dodržet minimální tloušťky vrstev požadované v rakouské normě ÖNORM. Při hydroizolaci prováděné podle rakouské normy ÖNORM B 3662 v prostoru soklu musí být použita Armovací pásek OMEGA PoBit a minimální tloušťka vrstvy musí činit 2 mm.
Těsnění těsnicí pastou OMEGA PoBit:

POSÍLENÍ

Svislá napojení stěn a dílců musí být vždy vyztuženy. Vyztužovací pásku OMEGA PoBit je vhodné použít i pro větší plochy než 10 m² nebo pro zatížené podklady.
Při nanášení stěrkou se rovnoměrného výsledku dosáhne zubovou stěrkou s roztečí zubů 4–6 mm. Natahujte hladkou stranou tak, abyste dosáhli rovnoměrné tloušťky přibližně 2 mm.
POSÍLENÍ

TEPLOTA ZPRACOVÁNÍ

Teplota zpracovávaníOptimální teplota zpracování je +5 °C až +35 °C. Při teplotách nižších než +10 °C musíte použít ke zkrácení doby schnutí urychlovač schnutí OMEGA PoBit. Urychlovač tvrdnutí OMEGA PoBit je hotová směs, která se přidává do kbelíku 10 kg. Je nutné pečlivé promíchání.
TEPLOTA ZPRACOVÁNÍ

PRIMER

Na drolivé betonové, omítkové a zděné podklady je třeba použít přípravek OMEGA PoBit Primer. OMEGA PoBit Primer také zpevňuje staré omítky a zvyšuje jejich hutnost. Ošetřovaný povrch musí být čistý, suchý a zbavený volných částeček. Teplota zpracování přípravku OMEGA PoBit Primer musí být také min. +5 °C.

Potažené bitumenové pásy (PE nátěr, pískování, potažení mastkem) musí být předem ošetřeny (např.: opalováním), aby se dosáhlo přímého přilnavého spojovacího můstku k bitumenu.