Označená položka
Došlo k chybě Zkuste to znovu později
K přehledu

UNI XL sprej primer

UNI XL sprej primer
Pro optimalizaci přilnavosti lepících pásek. Vyznačuje se zejména rychlým zpracováním.

Spotřeba: 70 - 150 m² / Balení
Teplota při zpracování: od -5 °C

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky Obsah ks / paleta Seznam oblíbených
3PRIMDG 22 l 16 Stk

Oblast použití

  • Pro zvýšení přilnavosti všech pásek

Výhody

  • Zlepšení adhezního můstku
  • Extrémně rychlé zpracování
  • Krátká doba odvětrání
  • Tvoří adhezní film, samolepicí

Výrobní parametry

UNI XL sprej primer je kvalitní syntetický kaučuk odolný vůči rozpouštědlům pro optimalizaci přilnavosti akrylátových, butylových a bitumen-kaučukových lepících pásek. Lze jej použýít na všechny savé, minerální podklady jako např. sádra, beton, cementová omítka, pórobeton, pálené a vápenopískové cihly s hladkou spárovací hmotou, na dřevo a dřevěné deskové materiály. UNI XL sprej primer se nanáší pomocí stříkací pistole a vyznačuje se extrémně rychlým zpracováním. Přeprava: nebezpečný náklad, pouze spedicí
Složení
Syntetický kaučuk
Doba odvětrání při 20 °C
5 - 15 min.
Spotřeba
70 - 150 m² / Balení
Teplota zpracovávaní
-5 °C
Teplota zpracovávaní
35 °C
Skladovatelnost
12 Měsíců v uzavřené nádobě; nasucho, těsně; +10°C - +25 °C , bez přímého slunečního záření
Číslo UN
3501

Směrnice pro zpracování

INFO

Hadici se stříkací pistolí pečlivě připojte na ventil tlakové nádoby a následně otočte ventil na tlakové nádobě a na stříkací pistoli proti směru hodinových ručiček. Okolní plochy a podlahu zakryjte a v případě potřeby nasaďte ochranné rukavice a brýle! Pro dosažení perfektního výsledku doporučujeme nejprve práci vyzkoušet na jiném místě. Výsledek je ovlivněn odstupem a sílou střiku. Při nanesení nadměrného množství přípravku může docházet ke vzniku bublin, v tom případě je třeba zvýšit rychlost stříkání.
UNI XL Sprej primer naneste pečlivě na podklad, v případě silně savých povrchů postup opakujte. Do doby, než bude povrch zalepen, dbejte na to, aby nedošlo k jeho znečištění nebo zvlhčení. Před nanášením vyzkoušejte reakci s okolními materiály.Používat rukavice chránící před rozpouštědly a ochranné brýle!
INFO

DOPRAVA

Jedná se o nebezpečný náklad, je třeba dodržet některé podmínky. V případě malého množství pro řemeslníky lze využít „Výjimky podle 1.1.3.1 c) ADR“. Je třeba respektovat:

- Nepřekračovat maximální množství podle 1.1.3.6 ADR (v přepočtu odpovídá 5 kusům UNI XL Sprej primer).
- Dodržet opatření proti uvolnění obsahu (např. při nakládání).
Kromě toho je třeba dodržet následující nařízení ADR:


- Označení, nápis a symbol nebezpečného nákladu na tlakových nádobách


- Zabezpeční tlakových nádob při nakládání


- Odvětrání nakládacího prostoru


- Zákaz kouření při nakládání


-Noste 2 kg práškový hasicí přístroj