Označená položka
Došlo k chybě Zkuste to znovu později
K přehledu

AIRSTOP DIVA parobrzdná fólie

AIRSTOP DIVA parobrzdná fólie
Parobrzdná fólie s variabilní sd-hodnotou pro vzduchotěsné roviny. Při dostatečném slunečním záření má fólie vysoký potenciál zpětného vysoušení. Dbejte pokynů uvedených v produktovém listu.
  • Variabilní sd-hodnota s velmi vysokým rozpětím Sd

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky Šířka role Délka role Rolí / Paleta Plocha Seznam oblíbených
2DIVA3 3 m 100 m 16 Rol 4800 m²
2DIVA320 3.2 m 100 m 16 Rol 5120 m²
2DIVA32 3.2 m 40 m 20 Rol 2560 m²

Oblast použití

  • Ploché střechy
  • Stavebné časti s difúzně otevřenými a s difúzně
  • uzavřenějšími vnějšími povrchy v novostavbě a při sanaci

Výhody

  • Transparentní
  • Variabilní sd-hodnota s velmi vysokým rozpětím Sd
  • Vytištěné označení na řezání / stříhání

Výrobní parametry

Funkční membrána mění její difúzní odpor v závislosti od vzdušné vlhkosti. V zimných měsících je vnitřní vzduch sušší, proto se Sd-hodnota zvyšuje. Díky tomuto průběhu se dostane jen malé množství vodní páry do konstrukce resp. do izolace. V létě se na vnější straně fólie relativní vzdušná vlhkost zvyšuje a to díky zvýšenému slunečnímu záření a opačné difúzi. Vodní molekule se ukládají v membráně. Sd-hodnota se snižuje a nechává pronikat více vodní páry z konstrukce do vnitřních prostor, stavební konstrukce je sušší.
Složení
Kompaktní textilie ze speciálních polymerů
Barva
Transparentní bílá s modrým potiskem
Plošná hmotnost
86 g/m²
Plošná hmotnost
(± 5 %)
Plošná hmotnost
ISO 536
Hodnota sd
0.5 m
Hodnota sd
30 m
Tepelná odolnost
-40 °C
Tepelná odolnost
80 °C
Možnost roztažení - podélně
68 %
Možnost roztažení - příčný
79 %
Možnost roztažení
EN 12311-2
Maximální síla tahu - podélně
180 N / 50 mm
Maximální síla tahu - příčný
125 N / 50 mm
Maximální síla tahu
EN 12311-2
Odolnost proti roztržení - podélně
140 N
Odolnost proti roztržení - příčný
150 N
Odolnost proti roztržení
EN 12310-1
Skladovatelnost
V suchu a chladu

Směrnice pro zpracování

INFO

Parozábranu je možné použít jako vzduchotěsnou a parotěsnou vrstvu u střešních, stěnových a stropních konstrukcí.
INFO

(1) MECHANICKE UPEVNENI PAROZABRANY

Parozábrana se zpravidla připevňuje příčně ke krokvím, podpěrám nebo trámům, hladkou příp. potištěnou stranou směrem ke zpracovateli. Pruhy mechanicky připevnit sponkovací pistolí na dřevěnou konstrukci s přesahem cca. 10 cm. U kovových C-profilů je možné provizorní připevnění pomocí oboustranné lepicí pásky nebo event. nástřikem kontaktního lepidla.
(1) MECHANICKE UPEVNENI PAROZABRANY

(2) VZDUCHOTESNE SLEPENI

Vzduchotěsné slepení styků, spojů a průniků je nutné provést pomocí lepicího systému AIRSTOP.
(2) VZDUCHOTESNE SLEPENI

(3) PRICNE LATOVANI / OBLOZENI KROKVI

Před aplikací foukané izolace se namontují latě napříč s osovou vzdáleností ≤30 cm z interiérové strany. Lepená místa se pojistí laťováním přímo ve spojích. Napojované lepené spoje a lepená místa pod tlakem nesmějí být mechanicky namáhána. Fólii pokládejte volně bez napínání.
(3) PRICNE LATOVANI / OBLOZENI KROKVI

(4) PODELNE LATOVANI

Pokud není provedeno žádné příčné laťování, např. když musí být dřevěné bednění položeno na podélné latě, je nutné připevnit parozábranu paralelně ke krokvím nebo konstrukci. Spoje musí přitom ležet na dřevěné konstrukci, ke které je s odpovídajícím přesahem připevníme pomocí sponkovací pistole a slepíme lepicí páskou AIRSTOP. Před provedením foukané izolace je nutné přimontovat podélné latě z důvodu odlehčení lepených spojů.
(4) PODELNE LATOVANI