Označená položka
Došlo k chybě Zkuste to znovu později
K přehledu

OMEGA ALUBIT SK parozábrana

OMEGA ALUBIT SK parozábrana
Samolepící parozábrana k lepení za studena a vzduchotěsná vrstva pro střešní konstrukce. Při správné pokládce zabraňuje pronikání vodní páry do konstrukce. Parozábranu OMEGA ALUBIT SK lze po omezenou dobu také použít jako dočasné utěsnění objektů ve výstavbě.

Dostupné v následujících rozmìrech

Číslo položky Šířka role Délka role Rolí / Paleta Plocha Seznam oblíbených
3OMAB 1.08 m 25 m 24 Rol 648 m²

Oblast použití

 • Pro vzduchotěsné střešní konstrukce
 • Provizorní zakrytí po dobu max. 4 týdnů
 • Použití na trapézové ocelové plechy a OSB desky
 • Může být použita jako parozábrana v souladu s technickými pravidly pro izolaci (směrnice pro ploché střechy)

Výhody

 • Snadno a rychle se zpracovává
 • Parotěsná
 • Odolná
 • Celoplošně samolepicí
 • Odolná proti roztržení
 • Celoplošná lepicí vrstva zajišťující přilnavost podkladu během fáze výstavby
 • Označení CE podle DIN EN 13970

Výrobní parametry

Samolepící parozábrana k lepení za studena a vzduchotěsná vrstva pro střešní konstrukce. Při správné pokládce zabraňuje pronikání vodní páry do konstrukce. Parozábranu OMEGA ALUBIT SK lze po omezenou dobu také použít jako dočasné utěsnění objektů ve výstavbě.
Složení
Hliníková kompozitní fólie s výztuží ze skelných vláken. Potažená studeným bitumenem.
Tloušť ka
0.6 mm
Barva
Světle šedá
Plošná hmotnost
650 g/m²
Plošná hmotnost
EN 1849-2
Hodnota sd
1500 m
Hodnota sd
Možnost roztažení - podélně
≥ 2 %
Možnost roztažení - příčný
≥ 2 %
Možnost roztažení
EN 12311-1
Maximální síla tahu - podélně
≥ 800 N / 50 mm
Maximální síla tahu - příčný
≥ 800 N / 50 mm
Maximální síla tahu
EN 12311 - 1
Odolnost spárových švů proti smyku
≥ 200 N / 50 mm
Skladovatelnost
V chladu a suchu
Vodotěsnost metody B
Prokázaná
Třída hořlavosti
E
Třída hořlavosti
EN 13501_1 / EN 11925_2

Směrnice pro zpracování

KVALITA PODKLADU

Povrch musí být rovný, hladký, čistý a zbavený prachu, oleje a mastnoty. Betonové podklady musí být rovné, hladké a dostatečně pevné.
Použití na drsné betonové povrchy může poškodit hliníkový kompozit.
V závislosti na vlastnostech povrchu a požadavcích mohou být povrchy předem ošetřeny základní penetrací ve spreji UNI XL nebo UNI.
U lepené střešní konstrukce (všechny vrstvy lepené) je třeba na betonové a dřevěné podklady použít základní penetraci ve spreji UNI XL nebo UNI. To platí také v případě, že je parozábrana OMEGA ALUBIT SK vytažena na větší ploše na atiku. Podélné a příčné spoje se provádějí s přesahem nejméně 8 cm.

Při zpracovávání: Teplota vzduchu +5 °C / teplota podkladu +5 °C
KVALITA PODKLADU

SPOJE/HRANY A ZAKONČENÍ

Překrývání, spoje a zakončení musí být pečlivě provedeny a vzduchotěsně podlepeny páskou. Parozábrana OMEGA ALUBIT SK musí být dovedena alespoň k hornímu okraji tepelné izolace a musí být spojena vzduchotěsně.

Poznámka

Parozábranu OMEGA ALUBIT SK lze po omezenou dobu použít také jako dočasnou ochranu pro objekty ve výstavbě. Pokud je třeba počítat s většími teplotními rozdíly nebo vyšší vlhkostí, doporučujeme předejít působení těchto výkyvů použitím lepicí pásky AIRSTOP ULTRA. Navíc je vhodné provést po max. 12 m spoj s přesahem s využitím hliníkové pásky OMEGA AB. V Rakousku musí být u horizontálně řešeného stropu a kategorie užívání K2 a K2 použita parozábrana minimálně E-ALGV-4, E-KV-4, E-KV-5 (v takovém případě nelze použít parozábranu OMEGA ALUBIT SK viz ÖNORM 3691 tab 2). To lze obejít minimálním sklonem (podle průhybu) nosného stropu 2 %.

Musí být dodrženy požadavky norem příslušných zemí!