Artikel märkt
Ett fel uppstod Vänligen försök igen senare

ISOblow STANDARD PLUS

ISOblow STANDARD PLUS
ISOblow STANDARD PLUS är en extremt högpresterande inblåsningsmaskin för bearbetning av cellulosaisolering, mjuk träfiber, glas- och stenull samt andra godkända lösa och lättrinnande isoleringsmaterial. Unikt för en maskin av denna storlek är den höga lufteffekten som genereras av en 6 kW turbin.
ISOblow STANDARD PLUS manövrering samt justering av material- och luftmängden sker via ISOCELL fjärrkontroll.

Tillgängliga produkter

Artikelnummer Typ Förfrågningslista
610003 ISOblow STANDARD PLUS

Produktdata

Fördelar

 • Stor förrådsbehållare med två knivaxlar
 • Enkel matning via påfyllningsluckan
 • Påbyggnaden kan tas av
 • Stabila knivaxlar ger den bästa uppluckringen
 • 6-kammars sluss med tätningsläppar i friktionsstarkt gummi
 • Ingen tryckförlust – låg slitage
 • 5 stegs VTG-turbin – ger en mycket kraftfull lufteffekt
 • Backventiler skyddar turbinen mot bakslag
 • Enkel manövrering via fjärrkontroll
 • Materialmängden justeras via fjärrkontroll
 • Knivaxlarnas varvtal kan regleras på frekvensomformaren
 • 3 frekvensomformare garanterar maximal säkerhet
 • Utsugning kan användas i kombination med ISOCELL utsugningsfat
 • En förstärkarstation kan anslutas
ISOblow STANDARD PLUS är en extremt högpresterande inblåsningsmaskin för bearbetning av cellulosaisolering, mjuk träfiber, glas- och stenull samt andra godkända lösa och lättrinnande isoleringsmaterial. Unikt för en maskin av denna storlek är den höga lufteffekten som genereras av en 6 kW turbin. Två knivaxlar i materialbehållarens nedre del ger en bra uppluckring av isoleringsmaterialet. ISOblow STANDARD PLUS manövrering samt justering av material- och luftmängden sker via ISOCELL fjärrkontroll. Ytterligare kan materialmängden grovjusteras via ett spjäll ovanför slussen.
Bredd
810 mm
Längd
1080 mm
Höjd
1870 mm
Vikt- kg
275 kg
Kapacitet
380 l
Elektrisk anslutningseffekt
400 V / 50 Hz, 16 A

Arbetsanvisningar

Videos