Vår historia

ISOCELL firar födelsedag. I 25 år har Isocell hängett sig åt husbyggnation för en hållbar framtid. På den här födelsedagen pratar företagets grundare och VD Anton Spitaler om kunders roll som pionjärer för framtidens möjligheter.

Anton Spitaler - När man tittar tillbaka på företagets 25-åriga historia ser man otroliga framsteg. Var detta en del av din vision eller har det hänt av sig självt?
Jag skulle säga så här: Man måste vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och man måste kunna se behoven. Folk skrattade även åt Elon Musk när han lät tillverka den första Lotus-elbilen.Vem hade väntat sig att Tesla skulle bli så framgångsrikt? Vi var en isoleringsgrossist och genom att importera kork och kokosnötter erbjöd vi de enda alternativa isoleringsmedlen på marknaden. Vi tyckte emellertid inte om tanken att vi till exempel var tvungna att importera kork från Portugal. Vi tänkte då att vi istället skulle arbeta med återvunnet material och kom snart fram till att man kunde göra cellulosa från återvunnet papper. Men det är faktiskt våra kunder som är de egentliga pionjärerna; de ville också ha framtidens isolering.

I er startfas, letade ni efter partners som ville jobba mot ert mål snarare än efter kunder?
Vi hade naturligtvis allierade som hjälpte oss att främja vår idé. Jag är en lagspelare och en av mina styrkor är att kunna föra samman människor med rätt förmågor. Det var med detta som vi kunde sjösätta det goda skeppet ISOCELL. Men självklart letade vi efter kunder varhelst vi kunde hitta dem och hade mycket dialoger med dem. Vi träffade ofta personer som hade väntat på ett hållbart isoleringsmaterial. Vi var och är fortfarande en del av en boom som inte startades av industrin utan av människor som ville bygga på ett mer hållbart och ekologiskt sätt.

Vilken typ av klientel hade ni i början?
Det var människor som medvetet hade valt att sluta använda mineralull. Folk hade länge känt till vad papper hade för potential. Än idag stoppar folk gamla tidningar i blöta skor för att suga upp fukten. Det fanns gamla hus som hade gjorts vindtäta med hjälp av tidningar. Det har alltid funnits en medvetenhet om tidningars egenskaper.

Var det mycket bakslag från den etablerade industrin?
Nej, folk bara log åt oss på ett nedlåtande sätt. Vi underskattades och det fanns inget verkligt motstånd. Men materialet var tilltalande och fyllt med känslor. Många andra alternativa isoleringsmedel – såsom fårull, halm, hampa och bomull – kom också ut på marknaden vid den här tiden. Det var bara cellulosa som upplevde en explosion i popularitet.  Vi hade inte tagit fram någon strategi för att forcera denna explosion. Vi gick helt enkelt ut på marknaden och försökte föra produkten till konsumenten. Till en början gjorde vi det i första hand i södra Tyskland. Vi var lokaliserade i Neumarkt så det låg i vårt närområde. När vi expanderade försökte vi hitta personer som ville sprida våra värderingar och vår vision. Vi rekryterade sedan vissa distributionspartners och kunde på så sätt expandera vidare. Vår motivation var alltid att bara genomföra jobbet, utan att göra några större planer.

Har du fortfarande möjlighet att arbeta på det sättet nu när företaget har nått den storlek det har?
Inte helt. Vi har haft en strategisk plan i tre år. Naturligtvis är tillväxt alltid en utmaning, men vi försöker behålla vår avslappnade anda och fokuserar på människorna vi arbetar med. I detta har vår personal en avgörande roll. Det är viktigt att alla känner sig som lagspelare och uppskattas för de personer de är. Under lång tid var det vi själva som letade upp våra medarbetare eller att de blev rekommenderade för oss. Tack vare att vårt arbetsklimat har så gott rykte finner vi idag att många människor vill arbeta med och för oss. Men inget av detta kan man ta för givet. Sådant händer inte av en slump. Vi vill ständigt lära nytt och redan tidigt tog vi in externa experter för att lära oss vilka steg vi borde vidta för att växa. Vi har en tradition att be om extern hjälp. Istället för att vara nöjda med vad vi gör ser vi alltid på oss själva med kritiska ögon. På ISOCELL är det viktigt att systemet är starkare än varje enskild anställd. Dessutom säger vi aldrig upp arbetsavtal.

Uppsägningar kommer från teamet och vi meddelar bara dem.Under de tidigare åren gjorde ni ett medvetet försök att komma in på marknaden i vissa regioner?
Under lång tid hade vi inte den struktur som krävs för att kunna specificera den procentuella försäljningsökning som vi skulle vilja se i vissa regioner. Det kan låta gammaldags men i vår organisation har vi människor som agerar som regionsministrar. De styr sitt specifika område och förser oss med idéer om hur vi ska utvecklas. Varje region har sina egna behov och det är därför det här systemet har visat sig vara framgångsrikt. Förutom att sälja produkter i många olika länder har ISOCELL också produktionsanläggningar i Österrike, Belgien, Frankrike och Sverige.

Vad är nästa steg för ISOCELL när det gäller expansion?
Vårt mål är att stödja de marknader som vi redan har, men som vi kanske inte har kunnat ägna så mycket uppmärksamhet som vi skulle vilja. Men att stå stilla skulle för oss också betyda att vi halkar efter. Så vi kommer definitivt att fortsätta att växa, så länge som renoverings- och träbyggnadsindustrin fortsätter att växa. Det finns mycket potential, särskilt i flervåningshus i trä.

Tänk tillbaka till företagets start; om du kunde ge ett tips till andra unga företag, vad skulle det vara?
Jag skulle definitivt rekommendera dem att inte låta en affärsplan styra allt. Vi började som en garagebaserad verksamhet och satte faktiskt ihop våra maskiner där. Vi höll utbildningstillfällen i mötesrum på hotell och vi växte långsamt, i takt med att vi behövde det. Vi renoverade en bostadsbyggnad för att hysa bolagets huvudkontor och eftersom vi inte hade tillräckliga tillgångar outsourcade vi vårt första lager till ett byggföretag. Varje månad beräknade vi hur mycket utrymme vi använde och hur många timmar truckföraren arbetade för oss. Vi öppnade inte vårt första lager förrän vid vårt tioårsjubileum. Vårt måtto har alltid varit att göra investeringar med det vi tjänat in och idag kan vi stolt säga att det lönade sig.

I år firar ISOCELL 25 år. Vad skulle du vilja se under de kommande 25 åren?
Vi fortsätter på vår nuvarande linje. Vi har väldigt många idéer på lager som vi vill realisera under de närmaste 25 åren – självklart i nära samarbete med våra kunder. Det är dem vi har att tacka för den position vi befinner oss på idag och vi vill fortsätta erbjuda dem allra bästa service och kompetens.