Artikel märkt
Ett fel uppstod Vänligen försök igen senare
Översikt

OMEGA UDOs 330 TopGrip

OMEGA UDOs 330 TopGrip
Samma duk som ovan kompletterad med dubbel klisterkant för snabbare och säkrare montering. Produkten uppfyller kraven enligt ÖNORM B 4119 och bär Schweiz märke för godkända underlagstakdukar.

Finns i följande dimensioner

Artikelnummer Typ Rullbredd Rulllängd Rullar / pall Total yta Förfrågningslista
2TOP SK DUO 1.5 m 30 m 20 Rullar 900 m²

Produktdata

Samma duk som ovan kompletterad med dubbel klisterkant för snabbare och säkrare montering. Produkten uppfyller kraven enligt ÖNORM B 4119 och bär Schweiz märke för godkända underlagstakdukar.
Tjocklek
1 mm
Ytvikt
420 g/m²
Ytvikt
(±30)
Sd-Värde
0.25 m
Temperaturbeständighet
-40 °C
Temperaturbeständighet
100 °C
UV-Beständighet
5 månader
Motstånd mot vattengenomträngning
W1
Motstånd mot vattengenomträngning
EN 1928
Töjning
50 % (± 40)
Töjning
60 % (± 40)
Töjning
EN 12311-1
Högsta dragkraft
420 (± 80) N/50 mm
Högsta dragkraft
430 (± 80) N/50 mm
Högsta dragkraft
EN 12311 - 1
Hållfasthet mot ytterligare upprivning
280 (± 80) N
Hållfasthet mot ytterligare upprivning
320 (± 80) N
Hållfasthet mot ytterligare upprivning
EN 12310-1
Brandklass
E
Brandklass
EN 13501-1 / EN 11925-0

Arbetsanvisningar

(1) UNDERLÄGG (UTAN RÅSPONT)

Som underspänning läggs underlagstaket något slakt parallellt med takfoten och över taksparrarna och fixeras mekaniskt. Läggs underlagstaket vertikalt skall skarvarna ske på sparrarna. Alla överlappningar och genomföringar skall fogas med OMEGA N55 eller med värmepistol.
(1) UNDERLÄGG (UTAN RÅSPONT)

(2) MONTERINGSALTERNATIV

OMEGA UDOs 330 Underlagstak läggs på bärande underlag, typ råspont parallellt med takkanten. Infästning med klammer eller pappspik skall utföras i ovankant på duken så att dessa skyddas av överlappet från nästa våd. Överlappet skall vara minst 100 mm. Alla överlappningar och anslutningar ska fogas med OMEGA N55 eller med värmepistol. För ett regnsäkert utförande när underlagstaket används som ett väderskydd utan ytterligare täckning, ska en spiktätning (OMEGA spiktätningsremsa DSK) placeras under ströläkten. Enligt SIA standard 232, schweiziska ingenjör- och arkitektförbundets standard, ZVDH:s informationsblad, tyska riktlinjer för taktäckare, samt österrikisk standard ÖNORM B 4119 skall ströläkten vid hårdare belastning alltid tätas med Isocell spiktätning. T ex med OMEGA spiktätningsband eller från och med en taklutning på ≥ 5° med PE spiktätningsband DSK. Det rekommenderas att använda korrosionsbeständiga fästmedel.
(2) MONTERINGSALTERNATIV

(3) TAKFOTSKONSTRUKTION

Vi rekommenderar en takfotskonstruktion med dränering under rännan så att ansamlat smältvatten lätt kan rinna undan. Vi rekommenderar en avvattning med takfotsplåt.
(3) TAKFOTSKONSTRUKTION

(4) TAKÅSEN

Takåsen försluts direkt när den täcks med OMEGA Takduk. På så sätt skapas ett omedelbart skydd mot vatten. För oisolerade vindar och/eller ventilerad inre isolering ska takåsen ha ett öppet utförande: Takduken ska sluta 3 cm före taknocken, ströläkten ska läggas och en 50 cm bred remsa av OMEGA Takduk ska fästas över nocken
(4) TAKÅSEN

(5) RÄNNDAL

Som första steg i skapandet av ränndalar ska en heltäckande dalduk läggas.
(5) RÄNNDAL

(6) GENOMFÖRING

Utskärningar för takgenomföringar (luftutsläpp, takfönster, kaminrör, m.m.) ska göras så små som möjligt. Membranets delar ska fästas så att inget regn eller snö kan tränga in. Tätningen ska göras med lämpliga tätningsband och manschetter från ISOCELL GmbH & Co KG. Säkerställ att underlaget är rent. Tillverkaren tar inte ansvar för eventuella mekaniska skador. Landsspecifika gällande föreskrifter och riktlinjer ska följas. Enligt österrikisk standard ÖNORM B 4119 skall minsta fogbredd vara 4 cm. Svetstemperatur ca. 260 till 280 °C beroende på omgivningstemperaturen. (Provsvetsning rekommenderas). Notera riktlinjerna i OMEGA UDOs 330 Takduk bearbetning!
(6) GENOMFÖRING