Header EN DEL AV NATUREN
Cellulosaisolering

EN DEL AV NATUREN


Isocells naturliga isolering är tillverkad av cellulosafiber från återvunnet tidningspapper. Pappret mals ner i en kall process och blandas med mineralsalter i en kvarn vilket gör isoleringen beständig mot fukt, röta och brand. Produktionen sker i enlighet med de strängaste kvalitetskriterierna i egna produktionsanläggningar i Sverige, Österrike, Beligen och Frankrike.

LÖSNINGS-ORIENTERAT FRÅN NATUREN

Isolering av snedtak

Vid nyproduktion isoleras snedtak vanligtvis från insi-dan genom lufttäthetsduken (ångbroms/ångspärr), vilket ger ett inspekterbart resultat. Vid renovering kan ibland isoleringsarbetet utföras från utsidan istället. I snedtak används 38-50 kg/m3. Tack vare att vi använder en modern metod med lösull är det oftast bara fantasin som sätter begränsningar!

Isolering av vägg 

Lösullsisolering är ett utmärkt val vid isolering av väggar. I väggar installerar vi cellulosan med ca 45-60 kg/m3 beroende på konstruktio-nen. Isocell cellulosaisolering fyller ut konstruktionen till fullo och vi lämnar livstids-garanti mot sättningar när installationen utförs av våra certifierade installatörer. 

Isolering av vindsbjälklag

För kallvindar rekommen-deras ett lager om ca 50cm med Isocell cellulosaisole-ring. Här installerar vi lösul-len lösblåst med ca 28 kg/m³ och ett sättningspåslag om 10-15% beroende på tjocklek. Det går även utmärkt att isolera vindsgolv när vinden används till förråd för de boende. Då packar vi isole-ringen lite hårdare, ca 40-50 kg/m³.


EN DEL AV NATUREN 1
EN DEL AV NATUREN 2